Tác giả: Phúc Hắc Ác Ma

Dược Biệt Đình

Dược Biệt Đình

Giới thiệu truyện: Sau khi hoàn thành việc học Tiền Hàng được cấp trên phân bổ đến chỗ làm việc mới ở bệnh viện số 5, nơi mà mọi người biết đó là bệnh viện tâm thần. Mà bệnh nhân bị đầu tiên của bệnh viện là một nam sinh vừa mới lớn đã biết yêu Nguyễn […]