Tác giả: Phùng Gia Lộc

Cái Đêm Hôm Ấy…Đêm Gì ?

Cái Đêm Hôm Ấy…Đêm Gì ?

Cuối năm 1983, tôi được ở nhà chờ quyết định về nghỉ chế độ. Chiều Chủ Nhật, thằng Học con tôi rủ rỉ nói: – Con bắt được bác Quang ăn bánh cuốn ở hàng anh Minh. Bác đi thồ sắn ở chợ Phúc Địa về. Bác cho mấy bó nhưng con không lấy. Bác […]