Tác giả: Pirandello

Bóng ngựa giữa trăng

Bóng ngựa giữa trăng

Vào độ tháng Chín trên dải đồng bằng đất sét cao ráo và khô cằn kia nhô ra phía biển châu Phi một cách đầy hiểm hoạ, là một vùng quê buồn thảm nằm im lìm khô nẻ dưới mặt trời mùa hạ tàn nhẫn; dải đất ấy vẫn xù xì những gốc rạ đã […]