Tác giả: Poison Ivy

Juliet Thành Bạch Vân

Juliet Thành Bạch Vân

Giới thiệu truyện: Nàng là một cái công chức quèn, “vô tình” đắc tội với một vị lão thần tiên. Một đạp một lôi bay vào trong thế giới hỗn dộn tiểu thuyết. Từ trên trời rớt xuống… lần này là vô tình thật…cứu một vị bạch y công tử. Được hắn mang đi đến […]