Tác giả: Quân Tử Dĩ Trạch

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Hạ Mộng Cuồng Thi Khúc

Giới thiệu truyện: Nếu như tình yêu là một sinh mệnh thì anh sẽ được sinh ra vào ngày quen em, sống là năm tháng yêu đương cùng em và chết ngay tại giây phút chia tay em. Âm nhạc! Cả đời ta nhất định không thể thoát khỏi trói buộc của mi. Dù là […]