Tác giả: Quốc Bảo

Gió

Gió

Gió Quốc Bảo Gió ơi đem tình về mau Trái tim chờ đã bạc màu Ai đưa ai đón đường  dốc đầy vơi còn gió tôi Gió bay nhiều vào lòng tôi Gío bao nhiêu để thôi nhung nhớ Bao nhiêu cho vừa quen hương tóc nồng ấm những chèo xưa Nghe lao xao cơn […]