Tác giả: Quỷ Cổ Nữ

Sưu Quỷ Thực Lục

Sưu Quỷ Thực Lục

Giới thiệu truyện: Một loạt những chuyện kinh dị quỷ quái mà cô gặp được sau khi vào đại học, yêu hận tình thù, tình tiết cụ thể sẽ không tiết lộ, mọi người hãy từ từ thưởng thức. “Sưu quỷ thực lục” là một bộ tiểu thuyết viết hoàn toàn về những chuyện quái […]

Tiệc Báo Thù

Tiệc Báo Thù

Giới thiệu truyện: Người thứ nhất tan xác Người thứ hai nát bươm Người thứ ba rách tươm Ba người nữa chết cháy… Chuyện xưa không ai thấy Chuyện nay chẳng ai nghe Bọ ngựa rình bắt ve Hay đâu sẻ chực sẵn… Nếu hỏi, trong ba năm nay tác phẩm nào của Quỷ Cổ […]