Tác giả: Quỷ Đăng Quân

Bồ Đề Kiếp

Bồ Đề Kiếp

Giới thiệu truyện: Ta vốn cho rằng mình sẽ mãi mãi ngụ tại Ly Hận thiên lâu, thành thành thật thật làm một tiểu Phật tử tâm sáng như tuyết… Không nghĩ ngày ấy ở phàm trần, vốn muốn giúp hắn thành toàn một đoạn nhân duyên, lại vì hắn mà sinh chấp niệm. Mời […]