Tác giả: Quỷ Quái Muội

Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Khi Đại Thần Gặp Đại Thần

Diệp Hân Mạch, là một tác gia rất nổi tiếng được nhiều người yêu thích, bút danh Mật Đại. Nhân vật trong game <Toái Thiên Tinh> là [Sinh hoạt 0322] Lục Thủy Hàn, tổng biên tập thể loại nữ tần của công ty Lôi Đình, là một Đại thần trong game <Toái Thiên Tinh>, nhân […]