Tác giả: Quỷ Sửu

Sống Sót

Sống Sót

Lời nói đầu: Tôi vẫn tưởng rằng thế giới này đối xử hà khắc tàn nhẫn với tôi, nhưng một khắc cuối sinh mệnh, tôi lại phát hiện, thế giới này ban cho tôi hạnh phúc còn nhiều hơn cả cực khổ. Tình yêu cùng luân lý, bạn lựa chọn ai? Lãnh đạm công trùng […]