Tác giả: Rachel Vincent

Soul Screamers (Nữ Thần Báo Tử)

Soul Screamers (Nữ Thần Báo Tử)

Giới thiệu truyện: Trong bộ sách “Nữ Thần Báo Tử”, nhiều người nhận xét rằng tình cảm giữa Kaylee và Nash rất mãnh liệt, và rất thật. Thực ra, tôi xây dựng nhân vật Nash dựa trên sự kết hợp của một số anh chàng mà tôi từng hẹn hò ở trường trung học, và […]