Tác giả: Ryn-Mon

Nữ Hoàng Của Hắc Đạo

Nữ Hoàng Của Hắc Đạo

Giới thiệu truyện: Câu chuyện xoay quanh những ân oán tình thù của hai kẻ đứng đầu Hắc đạo và Bạch đạo. Những triết lý làm người, những mưu mô âm hiểm ở thế lực đen tối hay sự bao dung và độ lượng sẽ phá tan những thù hận. Hai con người đứng đầu […]