Tác giả: Sa Miên Nông

Bối Cảnh Đặc Biệt

Bối Cảnh Đặc Biệt

“Chú nhà báo! Thực tình em chẳng có gì để nói. Mong chú đừng ghi âm, cũng đừng chép…” “Hôm đó, em đâu có nghĩ tới tình quốc tế… Thật, em không hề nghĩ”. “Sự tình hết sức đơn giản, trên đường đi làm về, em nhặt được cái bao, có rất nhiều ngoại tệ. […]