Tác giả: Sa-muel Fergusson

Năm Tuần Trên Khinh Khí Cầu

Năm Tuần Trên Khinh Khí Cầu

Jules Verne (1828 – 1905) nhà văn Pháp nổi tiếng được mệnh danh là bậc thầy về viết truyện phiêu lưu và khoa học viễn tưởng. Ông nổi tiếng ngay từ những tiểu thuyết đầu tay của mình, sách của ông đã được dịch ra nhiều thứ tiếng nước ngoài, phát hành rộng rãi khắp […]