Tác giả: Sắc Sắc

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân

Thiên Hạ Đệ Nhất Mĩ Nhân

Trích đoạn: Hắn: “Người gặp nàng đầu tiên là ta, người cùng chung sống với nàng suốt một năm trời cũng là ta nhưng tại sao nàng lại ko hề động lòng một chút nào vậy?” Hắn: “Nếu ta nói với nàng ta có thể phế bỏ tất cả những người phụ nữ kia thì […]