Tác giả: Sắc Thái Mộng Ảo

Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng

Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng

Giới thiệu truyện: Bạch Tiểu Thố trước ngày kết hôn không biết phải làm gì, đành mược sách chị Đại Thố đọc để ổn định tâm trạng Nhìn tiêu đề mà cô thiệt muốn ngất “Ái Phi Nàng Dám Không Động Phòng” Aii, thôi kệ Vậy mà vừa lật mấy trang…cô… Xuyên khôngggggggggg Có cần […]