Tác giả: Sakura Shan

Là Yêu Hay Là Hận?

Là Yêu Hay Là Hận?

Giới thiệu truyện: Hắn bởi vì cậu mà sẵn sàng từ bỏ tất cả, kể cả tiền đồ của bản thân mình. Nhưng cậu lại bị chính người anh em hắn tin tưởng nhất giết chết. Tại sao? Chẳng lẽ không biết cậu là người mà hắn yêu nhất hay sao? Cuối cùng, vì cậu […]