Tác giả: Sáp Nữ

Người Yêu Trưởng Quan

Người Yêu Trưởng Quan

Giới thiệu truyện: Kết hôn trước rồi yêu sau, cô dám không? Nếu như anh dám, quân nhân không thể ly hôn đâu? Nếu như cô đã dám, vậy thì quay mặt về đây để tôi có thể nhìn vẻ mặt của cô? Chúc Kỳ Trinh: Thì ra là tình yêu không phải duy nhất […]