Tác giả: Sát Tiểu Hoàn

Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hi Sinh: Cải Tạo Nhân Vật Phản Diện

Kế Hoạch Xuyên Không Của Vật Hi Sinh: Cải Tạo Nhân Vật Phản Diện

Giới thiệu sơ lượt Đây là câu chuyện về một thánh mẫu xuyên không thành vật hi sinh, muốn nuôi nấng tẩy sạch nhân vật phản diện thành một tờ giấy trắng, Kết quả phát hiện hắn càng tẩy càng bôi đen câu chuyện. Phần giới thiệu máu chó Tẩy trắng nhân vật phản diện […]