Tác giả: Sherry

Tấm Cám, Đằng Sau Một Cổ Tích

Tấm Cám, Đằng Sau Một Cổ Tích

Giới thiệu truyện: Chắc chắn những ai đủ nhận thức, đã từng đọc Tấm Cám, đều cảm thấy khó hiểu, vì sao cô Tấm nổi tiếng hiền dịu lại nói những câu nói rất độc ác như “Lấy tranh chồng chị, chị khoét mắt ra” hay làm những việc cực kỳ ác độc, phi nhân tính như lấy […]