Tác giả: Si Mị Võng Lượng

Miêu Mễ, Ăn Luôn Ta Đi

Miêu Mễ, Ăn Luôn Ta Đi

Giới thiệu truyện: Nam chính là miêu yêu tu luyện thành , Bạch Dạ tuy là miêu yêu nhưng lại không thích ăn cá. Hắn là nam tử, nhưng tướng mạo lại có thể làm cho nữ nhân mặc cảm Bạch Tình, mẹ của Bạch Dạ, cũng là tộc trưởng bộ tộc Bạch miêu, học thức […]