Tác giả: Sinh Sinh Tử Tử

Hoàng Thúc Tân Khổ

Hoàng Thúc Tân Khổ

Giới thiệu truyện: Thật ra thì Nguyên Tiếu Ngôn cũng ko muốn chết cho lắm nha. Hắn có thể nói với ngũ hoàng thúc như vầy nè. Nói là hắn ko muốn làm hoàng đế, rồi đem cái chức danh đó tặng ko cho ổng làm luôn. Sau đó xin ông phong cho hắn làm […]