Tác giả: Sở Thanh

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Mị Hậu Hí Lãnh Hoàng

Giới thiệu Truyện: – Nàng, ngày đầu tiên xuyên qua, liền bị phụ thân áp giải lên kiệu hoa. Đi tới nửa đường, một tin dữ truyền đến! “Cái gì? Tên vương gia ốm yếu kia không chờ ta bái đường xung hỉ liền chết?” – Ha ha ha! Lăng Tuyết Mạn ngửa mặt lên […]

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ

Giới thiệu truyện: Một chìa khóa vàng, một nốt ruồi hoa mai, rốt cuộc hồng nhan là ai? Vừa gặp chàng đã nhất kiến chung tình, nàng nguyện đời này chỉ gả mình chàng, nên rời phủ thị lang gả vào Trang vương phủ. Ngày đại hôn không có tiếng nhạc đưa dâu, không có […]