Tác giả: Sóng Hồng.

Đọc thơ Ức Trai

Đọc thơ Ức Trai

Đêm đông sương lạnh Quanh nhà tiếng trùng ra rả Dưới đèn lần đọc thơ Ức Trai Canh khuya nói chuyện với người xưa Và thức tỉnh một thời qua. Hơn năm trăng năm trước, Nhân dân ta vùng lên đuổi quân xâm lược. Ai chí khí hiên ngang, Hơn đời mưu lược, Cứu dân […]