Tác giả: song_lam

Ừ Thì, Tao Thích Mày!

Ừ Thì, Tao Thích Mày!

Trích đoạn: Này! Này! Làm cái gì thế hả? Lên cơn à? Càng la tôi lại càng nhéo mạnh hơn. Hắn đành hạ giọng: – A! Đau mà! Tha cho tao đi, có gì từ từ nói! Tôi cười đắc ý: – Ạ chị Yến! Hắn nghiến răng: – Ạ…chị…Yến… Tôi cũng chẳng buông tha: […]