Tác giả: Sư Tiểu Trát

Đũa Lệch Dễ Thương

Đũa Lệch Dễ Thương

Giới thiệu truyện: Đối với cô, tình yêu là hiếm hoi như trời đất tác thành. Đối với anh, tình yêu là tự biết anh có thể thắng em nhưng lại cứ thích chịu thua em. Về chủ đề tình yêu này, họ lấy đối phương làm tiêu bản thí nghiệm, cùng nhau học tập, […]