Tác giả: Súp Lơ Leng Keng

Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Nguyện Yêu Em Lần Nữa

Giới thiệu truyện: Trạch nữ Nha Nha sau khi tốt nghiệp lại gặp phải “đại biến”, bạn trai bắt cá hai tay, thủ trưởng hà khắc. Một lần vô tình đi xem mắt, cô gặp được một anh rùa vàng hoàn hảo, đối với cô nhất kiến chung tình, kịch liệt theo đuổi. Cũng lúc […]