Tác giả: Tản Đà

Quê nhà chơi mát cảm hứng

Quê nhà chơi mát cảm hứng

Con đường vô hạn, khách đông tây Ta nhớ ai mà đứng mãi đây? Nước rợn sông Đà con cá nhẩy Mây trùm non Tản cái diều bay Nặng như quả đất mà xoay được Cao đến ông giời khó với thay! Giời, đất, cá, chim đều tự đắc Ở đời ai dễ chẳng vung […]

Khai bút (năm Tân Dậu 1921)

Khai bút (năm Tân Dậu 1921)

Năm nay tuổi đã ba mươi ba Ta nghĩ mà ai chẳng giống ta Lo nước, lo nhà, lo thế giới Còn thêm lo nợ, gỡ chưa ra! Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Nhớ mộng

Nhớ mộng

Giấc mộng mười năm đã tỉnh rồi Tỉnh rồi lại muốn mộng mà chơi Nghĩ đời lắm nỗi không bằng mộng Tiếc mộng bao nhiêu dễ ngán đời Những lúc canh gà ba cốc rượu Nào khi cánh điệp bốn phương giời? Tìm đâu cho thấy người trong mộng Mộng cũ mê đường biết hỏi […]

Nghe cá

Nghe cá

Chiều mát ngồi xem đứa thả câu Nghe như lũ cá nó bàn nhau: Tham ăn nếu đã vào trong ngạnh Thời mất tung tăng chốn nước sâu Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Khai bút (năm Canh Thân 1920)

Khai bút (năm Canh Thân 1920)

Năm nay tuổi đã ba mươi hai Ta nghĩ mà ta chẳng giống ai Khắp bốn phương giời không thước đất Địa cầu những muốn ghé bên vai Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Khách giang hồ

Khách giang hồ

Khuất khúc non sông lắm dịp cầu Những là gió Á với mưa Âu Đời chưa duyên kiếp ai xanh mắt? Khách chẳng công danh cũng bạc đầu! Cảnh cũ đòi phen thay chủ mới Đường xa kinh nỗi suốt đêm thâu Giang hồ chưa đã bao nhiêu bước Mà cuộc trần ai mấy bể […]

Gót sen lay động khách là ai

Gót sen lay động khách là ai

Phòng văn khép cánh ngót năm giời Núi tuyết rừng băng những mải chơi Giấc điệp đương nồng em chửa tỉnh Gót sen lay động khách là ai? Trăm năm trần thế duyên hay nợ Bao cuộc tang thương sắc với tài Tình cảm bồi hồi khi mở mắt Con tằm chưa thác, chị em […]

Con quốc cùng con chãu chuộc

Con quốc cùng con chãu chuộc

Bờ ao trên bụi có con quốc Ở dưới lại có con chãu chuộc Hai con cùng ở, cùng hay kêu Một con kêu thảm, con kêu nhuốc Chuộc kêu đắc ý gặp tuần mưa Quốc kêu đau lòng thương xuân qua Cùng một bờ ao, một bụi rậm Phong cảnh không khác, tình khác […]

Còn chơi

Còn chơi

Ai đã hay đâu tớ chán đời Đời chưa chán tớ, tớ còn chơi Chơi cho thật chán, cho đời chán Đời chán nhau thời tớ sẽ thôi Nói thế, can gì tớ đã thôi Đời đương có tớ, tớ còn chơi Người ta chơi đã già đời cả Như tớ năm nay mới nửa […]

Cái đòn cáng cùng người phu xe

Cái đòn cáng cùng người phu xe

Đời thế anh ơi, thế cũng khoe Hết trò phu cáng lại phu xe Văn minh chừng mấy ki-lô-mét Tiến bộ như anh nghĩ chán phè Nguồn: Tản Đà toàn tập – Tập I, Nxb Văn học, 2002

Thơ đề tựa “Đài gương truyện”

Thơ đề tựa “Đài gương truyện”

(tên truyện trước là “Đàn bà Tầu”) Phàm dân trong một nước Một nửa là đàn bà Kể từ con gái bé Cho đến bà cụ già Đều là người của nước Mà lo việc trong nhà Nhà nào đàn bà hay Thịnh vượng và vui hòa Nhà nào đàn bà hư Lụn bại và […]

Đề sau bài “Nàng Tề Khương vợ Vu Văn”

Đề sau bài “Nàng Tề Khương vợ Vu Văn”

Ly biệt xưa nay nỗi vợ chồng Ai hay nhi nữ trí anh hùng? Quan hà mươi chén thay hàng lệ Khăn túi trăm năm chạm chữ tùng Vàng đá nát gan người ngọc tuyết Tang bồng đưa gánh kẻ tây đông Yêu chồng nên mới khinh ly biệt Những bạn thoa quần có biết […]

Đề bài “Mẹ Vương Lăng”

Đề bài “Mẹ Vương Lăng”

Da mồi tóc bạc mẹ như ai Như mẹ nghìn thu có mấy người? Hầu tước năm đời con đến cháu Thanh gươm bao ná giọt tình rơi Bài này Tản Đà đề một bài thơ trong truyện Đài gương, tức là quyển Đàn bà Tầu dịch từ sách Liệt nữ ra. Nguồn: Tản Đà […]

Đề bài “Mẹ hiền của họ Mang nước Nguỵ”

Đề bài “Mẹ hiền của họ Mang nước Nguỵ”

Tám con khác mẹ, mẹ thời chung Lòng mẹ con ơi, có biết không? Vinh hiển một nhà ơn đức mẹ Làm gương mẹ ghẻ với con chồng Bài này Tản Đà đề một bài thơ trong truyện Đài gương, tức là quyển Đàn bà Tầu dịch từ sách Liệt nữ ra. Nguồn: Tản Đà […]

Đề bài “Bà Thái Nhâm nhà Chu”

Đề bài “Bà Thái Nhâm nhà Chu”

Thay đổi Thương, Chu một cuộc đời Công cao sức cả biết bao người Ai hay cơ nghiệp tám trăm đó Gây dựng từ trong một bọc thai Bài này Tản Đà đề một bài thơ trong truyện Đài gương, tức là quyển Đàn bà Tầu dịch từ sách Liệt nữ ra. Nguồn: Tản Đà […]

Đề bài “Bà mẹ ghẻ có nghĩa”

Đề bài “Bà mẹ ghẻ có nghĩa”

Hai con, con đẻ với con chồng Tình nghĩa đem cân một tấc lòng Nghĩa nặng cho nên tình phải nhẹ Suối vàng ai có biết cho không? Bài này Tản Đà đề một bài thơ trong truyện Đài gương, tức là quyển Đàn bà Tầu dịch từ sách Liệt nữ ra. Nguồn: Tản Đà […]