Tác giả: Thái Tiểu Thước​

Hồng Nương – Phu Thê Vạn Năm Bất Hòa

Hồng Nương – Phu Thê Vạn Năm Bất Hòa

Giới thiệu truyện: Nàng tên gọi là Hỉ Thước, là Hồng nương vang danh đỉnh đỉnh chốn kinh đô. Đừng nhìn nàng trẻ tuổi, công lực mai mối của nàng là trên cả nhất đẳng. Không cần biết là nam nhân phóng túng hay thiếu nữ âu sầu, nàng đều có thể làm trót lọt. Đến khi cái […]