Tác giả: Thanh Khâu

Quỷ Thoại Liên Thiên

Quỷ Thoại Liên Thiên

Giới thiệu truyện: Người ta thường nói trên đời có 5 loại người, loại thứ 5 luôn bị tai nạn. Nhưng Quỷ Thoại Liên Thiên là câu chuyện kể về loại thứ 6. Loại người thường bị quỷ theo. An Tung là loại người thứ 6, đi chợ rơi vào tay bọn ăn thịt người, […]

Vòng Bảy Người

Vòng Bảy Người

Giới thiệu truyện: Đây là một câu chuyện liên quan đến sự cam kết, người trong truyện không phải nhân vật hư cấu, người đang đọc đây cũng là nhân vật trong truyện, anh không phải người đứng ngoài cuộc, mà là kẻ cùng tham gia. Ngay khi anh phát hiện quyển sách này, anh […]