Tác giả: Thất Nguyệt Ngư Dương

Nhất Thế Triêu Hoa

Nhất Thế Triêu Hoa

Giới thiệu truyện: Chuyển thế sống lại, đầu thai vào thế gia chuyên tu tiên, trở thành người tàn phế hai chân. Tỷ tỷ song sinh lại là một thiên tài, có chí tiến thủ, quyết tu tiên. Nhưng Tiểu Mễ Trùng không làm được như thế. Yêu Vương điện hạ, ngài bắt cóc ta […]