Tác giả: Thất Quý

Bắt Được Trượng Phu Như Ý

Bắt Được Trượng Phu Như Ý

Giới thiệu truyện: Nam áp nữ, bất quá là nhất thời gặp dịp thì chơi, không có tình không có yêu. Nữ áp nam, chỉ là muốn giải nỗi khổ tương tư nói chuyện yêu đương. Cưu Minh Dạ, _có một gia đình nhiều đời làm nghề y, hắn cũng là chiến tướng trên  sa trường… […]