Tác giả: Thế Lữ

Một giấc mơ dữ dội

Một giấc mơ dữ dội

Tôi mơ thấy tôi nằm trên vũng máu, Chống tay lên nghe tiếng những hồn kêu. Khắp bốn phương loè loẹt lửa trời chiều Muôn vật tắm trong một màu đỏ khé. Tôi chợt nghĩ: hình ảnh cuộc đời là thế. Có phải đời còn vui đẹp lắm đây chăng? Không, tôi muốn quên đi […]