Tác giả: Thuần Bạch Xuẩn Bạch

Thương Em Vào Lòng

Thương Em Vào Lòng

Giới thiệu truyện: Giản Quân Khải chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đến như thế. Yêu một người mà trong lòng người ấy chỉ có tên nam nhân khốn kiếp kia. Anh khó khăn lắm mới đợi được đến giây phút cậu nhận ra sự phản bội của hắn, thế nhưng cậu lại […]

Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài

Trùng Sinh Chi Sủng Nhĩ Nhập Hoài

Giới thiệu truyện: Giản Quân Khải chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người đến như thế. Yêu một người mà trong lòng người ấy chỉ có tên nam nhân khốn kiếp kia. Anh khó khăn lắm mới đợi được đến giây phút cậu nhận ra sự phản bội của hắn, thế nhưng cậu lại […]