Tác giả: Tịch Giang

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Lương Sư Như Thử Đa Kiều

Giới thiệu truyện: Mọi người trên đời đều nói, thà xông vào điện Diêm Vương, không gặp Lâu Tập Nguyệt. Ở giữa cát vàng bay đầy trời, nhìn thấy người đàn ông đứng  trước mặt đẹp như tiên giáng trần. Đường Tự run rẩy duỗi tay nhỏ bé của mình đưa ra trước mặt hắn. Sớm […]