Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Sở Hán Tranh Bá

Sở Hán Tranh Bá

Giới thiệu truyện: Một lão binh quân giải phóng tên hiệu “Đồ Tể” trong một trận tấn công ở biên giới đã hi sinh, linh hồn phiêu bạt tới thời đại Sở Hán tương tranh, trở thành em họ của Hạng Vũ – Hạng Trang. Lúc này, cuộc chiến tranh Sở – Hán đang vào […]