Tác giả: Tiêu Dật

Hào Môn Nhất Kiếm

Hào Môn Nhất Kiếm

Tóm Tắt nội dung truyện Các bạn đang thưởng thức tác phẩm Hào Môn Nhất Kiếm của tác giả Tiêu Dật thuộc thể loại kiếm hiệp đặc sắc. Truyện có nội dung chính nói về  “Võ lâm hiện nay tối ám tợ như khu rừng này đây, con phải nhớ kỹ, phàm là kẻ võ […]