Tác giả: Tiểu Tiểu Vô Yêu

Trúc Mã Nhà Tôi

Trúc Mã Nhà Tôi

Giới thiệu truyện: Thế nào là chàng trai ấm áp, là chỉ chàng trai tựa như ánh nắng buổi sớm, có thể cho người ta cảm giác ấm áp. Tiêu Quý thật may mắn, cô gặp được, lại có được, hạ gục, hơn nữa đóng dấu chỉ thuộc về cô mãi mãi. Sáu tuổi, Tiêu […]