Tác giả: tieuacma

Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (Gilenchi)

Hoàng Tử Trường Nữ Sinh (Gilenchi)

Giới thiệu truyện: Trường nữ sinh thì… chỉ có nữ sinh thôi chứ !?! Thế nào lại xuất hiện hoàng tử =.= ### Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích một cô gái nhưng tôi lại thích một cô gái. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu một ai đó hơn cả tính […]