Tác giả: Tĩnh Nhược Đông Phong

Ngã Ái Biến Thái

Ngã Ái Biến Thái

Giới thiệu truyện: Tên của ta kêu là Biện Thái, cùng với hai chữ ‘biến thái’ chính là đồng âm, cũng chính là dấu hiệu báo ta nhất định cả đời này chỉ có thể đi theo con đường biến thái mà thôi. Ta cũng đã từng một thời nhiệt huyết kết giao bạn gái, […]