Tác giả: Tô Diệu Thủ

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Thiên Kim Làm Vợ Kế

Giới thiệu truyện: “Truyện kể về những nhân vật chính từ 2 gia đình danh giá “Cơ gia thiên hạ, Diêu gia vọng kinh” (Nhà họ Cơ nắm quyền thiên hạ, nhà họ Diêu danh vọng chốn kinh thành) Nhược Thủy, cô chính là đích nữ Diêu gia, đỡ một đao thay thái tử. Và sau […]