Tác giả: Tọa Nhất Ức

Yêu Không Lối Thoát

Yêu Không Lối Thoát

Giới thiệu truyện: Mà giờ đây bảy năm trôi qua, bà chủ của nhà họ Cao cũng sớm từ mẹ của Cao Ca đổi thành tiểu tam năm đó, Khưu An Khiết. Đừng nói là món đồ chơi, sợ rằng những vật thuộc sở hữu mẹ con Cao Ca cũng không còn sót lại chút […]