Tác giả: Trà Đáo Mạt Niên

Bắt Tay Người Trộm Bội

Bắt Tay Người Trộm Bội

Giới thiệu truyện: Ta muốn trộm khắp thiên hạ vô địch thủ! Thiên hạ này đều là của cha ta, vì sao ta không trộm? Công chúa đại nhân nàng liếc mắt nhìn vểnh tay hoa! Một ngày kia, nàng sơ ý trộm ngọc bội tổ truyền của người khác; Cho rằng sẽ khóc lóc […]