Tác giả: Trần Mộng Tú

Gọi Nắng

Gọi Nắng

Gọi Nắng Nguyên Chương thơ Trần Mộng Tú Trình bày: Hoàng Nam “Nắng ở nơi đây hiếm hoi hơn hạnh phúc Anh có về gọi nắng đến cho em …”(đưa lên cho mọi người cùng nghe nhờ ai có thì giờ chép lại lời ca dùm)