Tác giả: Trần Xuân Hải dịch

Đọc và Suy Nghĩ (Chicken Soup)

Đọc và Suy Nghĩ (Chicken Soup)

Lời Nói Đầu Các bạn thân mến, Kể khi tôi bắt đầu dịch những mẩu truyện này và đưa lên forum của mạng Netnam đã hơn một năm trôi qua. Có biết bao niềm vui đã đến với tôi từ những lá thư từ bạn bè và cả từ những người không quen biết gửi […]