Tác giả: Triêm Y

Cô Gái Yêu Tiền

Cô Gái Yêu Tiền

Giới thiệu truyện Cô từ trước đến nay không quan tâm nhiều đến những chuyện khác, chỉ mong kiếm được thật nhiều tiền. Tiền, tiền, tiền! Tiền chính là đồ trang sức J•S, là tranh của Dali, là đĩa CD của Carpenter… Cô muốn tiền, mục tiêu cả đời của cô chính là tiền! Cô […]