Tác giả: Triêu Tiểu Thành

Độ Sâu Của Tình Yêu

Độ Sâu Của Tình Yêu

Tóm Tắt nội dung truyện Truyện Độ Sâu Của Tình Yêu, tình yêu của anh dành cho cô không có gì có thể đong đếm được, nó chiếm một khoảng lớn trong tim anh, anh không thể không có cô. Nhưng cô được anh nuông chiều quá mức nên thành thói quen, nhưng cô thật […]

Ông Chủ, Xin Ký Tên Ly Hôn

Ông Chủ, Xin Ký Tên Ly Hôn

Tóm tắt nội dung truyện: Truyện Ông Chủ, Xin Kí Tên Ly Hôn! Chia làm hai bộ viết, bộ thứ nhất: Fall In Love, bộ 2: Lost In Marriage. Bộ thứ nhất chủ yếu viết về chuyện Đường Học Khiêm không hề yêu Kiều Ngữ Thần, bộ thứ hai viết về chuyện Đường Học Khiêm […]