Tác giả: Truy Mộng Tĩnh Hải

Chính Là Ngươi Nô Lệ

Chính Là Ngươi Nô Lệ

Giới thiệu truyện: Trạch Nịnh là có ngoại hiệu là Diêm Vương, là sát thủ số một trong bảng xếp hạng sát thủ được Ngô Hạo dạy dỗ, hắn cũng chỉ khuất phục dưới y. Hắn một lòng trung thành với y không bao giờ dám làm gì trái mệnh lệnh của y. Hai năm trước Trạch […]