Tác giả: Tữ Vũ

Nam Thiếp

Nam Thiếp

Giới thiệu truyện: ” Ta… ta không thể đến đó.” Mạc Vũ Hà thân mình run run một chút.” Ta đã có người ta thích…” Mạc Ngôn trầm ngâm không nói, kỳ thật hắn sớm đã biết. Hắn là một người bất hạnh, nhưng còn muội muội…” Ngươi đi đi.”” A?” Mạc Vũ Hà ngây […]