Tác giả: Túy Lạc Thiên

Phụng Hoàng Thần

Phụng Hoàng Thần

Tại phía nam thành Kim Lăng có một khu mồ mả ngổn ngang kêu bằng Loạn Táng Cương. Khu này cách Phụng Hoàng đài không xa mấy. Nơi đây chôn táng những người cùng nghèo ở tha phương bất hạnh qua đời. Trải qua bao nhiêu năm những mồ mả này phần nhiều vô chủ, […]